Instructor

 

Carmine Buono

Ikmi Shooting Defense - Instructor 1st level

 

 

 

Massimo Panerai

Ikmi Shooting Defense - Instructor 2nd level

 

 

 

Peter Taubert

Ikmi Shooting Defense - Instructor 1st level

 

 

Marchese Roberto

Ikmi Shooting Defense - Instructor 1st level

 

 

 

Fantini Paolo

Ikmi Shooting Defense - Instructor 1st level

 

 

 

Robert Jacobi

Ikmi Shooting Defense - Instructor 1st level

 

 

 

Carina Laderer

Ikmi Shooting Defense - Instructor 1st Level

 

 

Andrea Mechini

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

 

Vincenzo Corvaglia

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

 

Trinca Roberto

Ikmi Shooting Defense - Instructor 1st Level

 

 

Ricotti Giulio

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

Vincenzo Lillo

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

Pasquale Maccuro

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 


Katrin Taddeo

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

Mauro Labita

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

Petrit Kovaci

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

Giuseppe Maggi

Ikmi Shooting Defense - Instructor - 1st level

 

 

Paolo Olivieri

Ikmi Shooting Defense - Instructor - 1st level

 

 

 

Riccardo Soderi

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

Bedin Moreno

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

Benescu Michela

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

Fiore Vincenzo

Ikmi Shooting Defense - Instructor 1st level

 

 

Gilda Giorgini

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

Dario Leonzi

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

Napoleoni Christian

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

Talamonti Claudio

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

 

Marzio Romain

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

 

Alzouleh Djamel

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 


 

Chauvet Mathieu

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

Florentin Kevin

Ikmi Shooting Defense - Instructor 1st Level

  

 

Papin Alexandre

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

 

Eric Di Bianca

Ikmi Shooting Defense - Instructor 2nd Level

 

 

 

Requier Nathalie

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

 

Valérie Di Bianca

Ikmi Shooting Defense - Instructor 1st Level

 

 

 

Kalfon Micael

Ikmi Shooting Defense - Instructor 1st Level

 

 

 

Benoit Lejeune

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

 

Marco Troisi

Ikmi Shooting Defense - Assistant Instructor

 

 

 

Guido Coppola

Ikmi Shooting Defense - Instructor 1st Level

 


 

Tags: